ZÁVOD‎ > ‎

Co je adiktologie

Co je ADIKTOLOGIE?

Adiktologie je věda, zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. Zabývá se jak závislostmi "látkovými" (alkohol, ilegální drogy, tabák...) tak závislostmi "nelátkovými" (hrací automaty, počítačové hry, práce...). Klinická adiktologie se zužuje na práci s klientem.

Adiktologii je od roku 2005 možné studovat na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jako bakalářský i magisterský obor. (www.adiktologie.cz)