ZÁVOD

V ROCE 2017 SE ZÁVOD NEKONÁ


ŽELEZNÝ ADIKTOLOG je celostátní sportovně společenskou událostí, která si klade za cíl rozšířit povědomí o adiktologických službách i závislostech obecně, a v rámci které můžete:
  • zúčastnit se triatlonového závodu i když zrovna nejste rození sportovci
  • dozvědět se něco o závislostech, těch starých a známých, ale i těch moderních o jejichž existenci možná nevíte ... a třeba si zkusit test
  • spatřit některé přední české adiktologické odborníky jak na trati triatlonu tak v průběžných rozhovorech
  • využít dalšího programu pro dospělé i pro děti

Svojí účastí či přítomností podpoříte obor, který pomáhá lidem ke smysluplnému životu bez závislosti.

Pořádá PREVENT 99 z.ú.