KONTAKT

V ROCE 2017 SE ZÁVOD NEKONÁ

Pořadatelem akce je

PREVENT 99 z.ú.
Strakonice
Heydukova 349
IČ 691 00 641, č.ú.: 212818883/0300


Vaše případné dotazy či připomínky podávejte formulářem níže,
eventuálně telefonicky na 602 716 904.